Testovací laboratoř

Zařízení pro testování hořlavosti dle metod UL 94 V a UL 94 HB

Testování hořlavosti dle metod UL 94 V a UL 94 HB

Teplotní a klimatická testovací komora (-40°C až 180°C, 10% až 95% RH)

Kondiciování vzorků pro následné testování (např. hořlavost, teplotní odolnost, korozní zkouška,…)

Horkovzdušná pec (20°C až 300°C)

Přesné sušení, zahřívání, stárnutí

Trhací stroj s kontaktním průtahoměrem

Stanovení tahových vlastností (pevnost v tahu a prodloužení)

Analytická váha (min. 10mg, max. 220g)

Přesné vážení malých vzorků, stanovení hustoty pevných látek

X-ray Fluorescenční spectrometr

Analýza nebezpečných látek regulovaných směrnicí RoHS

Akvárium

Zkoušení odolnosti proti vodě