PARKER INTERNATIONAL CZECH s.r.o. (dříve PC INTERNATIONAL (CZECH) s.r.o.) byla založena v roce 2004 jako pobočka firmy Parker Corporation Group.

Jsme certifikovaným dodavatelem zvukových izolací, tepelných izolací a vzduchových filtrů pro evropské výrobce tepelných čerpadel, klimatizačních a ventilačních systémů. Ve spolupráci se svými zákazníky inovujeme výrobky podle požadovaných specifikací s cílem optimalizovat výrobu, cenu a kvalitu.

 

Parker Corporation Group vznikla v Japonsku v roce 1951 a zabývá se výzkumem, vývojem a výrobou průmyslových strojů a zařízení, akustických materiálů, syntetických materiálů a chemických produktů. Společnost působí v různých průmyslových odvětvích po celém světě a úzce spolupracuje se svými zákazníky při výzkumu a vývoji jejich produktů a navrhuje řešení, která snižují náklady na výrobu a zvyšují užitnou hodnotu produktu svým provedením a kvalitou. Parker Corporation Group využívá při uspokojování svých zákazníků sílu spolupráce se svými zahraničními i lokálními pobočkami.

POLITIKA KVALITY A ENVIRONMENTU

Vedení společnosti se zavazuje podporovat plnění požadavků na integrovaný systém řízení kvality a environmentu a poskytovat příslušné zdroje pro jejich naplňování, uplatňování a pro neustálé zlepšování a efektivní fungování integrovaného systému ve společnosti. Veškeré činnosti společnosti chce řídit tak, aby nebyly ohrožovány zdraví a bezpečnost zaměstnanců společnosti ani dalších osob. Ze strany zaměstnanců očekává dodržování stanovených pravidel a zásad, převzetí osobní odpovědnosti za kvalitu dodávaných produktů a vykonávaných činností, ochranu životního prostředí a iniciativu při zlepšování procesů, produktů a služeb.

Posláním firmy je vyrábět zvukové izolace do klimatizačních jednotek uspokojující i ty nejnáročnější zákazníky a nabízet zákazníkům nová řešení pro jejich produkty.

Vrcholové vedení PC INTERNATIONAL (CZECH) s.r.o. v souladu se strategickými záměry společnosti stanovilo tuto politiku integrovaného systému řízení uplatňující následující principy:

1. v oblasti kvality

 • naprosté uspokojení požadavků, potřeb a očekávání zákazníků považujeme za absolutní prioritu
 • poskytovat zákazníkům pouze kvalitní výrobky bereme jako samozřejmost
 • dodržovat stanovená pravidla, zásady, postupy je jediná cesta ke kvalitním produktům
 • kvalitním a profesionálním přístupem budujeme dobré jméno organizace
 • trvale pečovat o systém managementu kvality za účelem udržování jeho efektivnosti, ale i jeho neustálého zdokonalování je základem našeho snažení
 • rozvíjet kvalifikaci, dovednosti a znalosti zaměstnanců
 • plnit příslušné požadavky legislativních předpisů
 • pozitivní přístup k systému managementu kvality a jeho dobrovolné přijetí každým pracovníkem
 • rozšiřovat aktivity naší společnosti i mimo oblast výroby zvukových izolací do klimatizačních jednotek

 

2. v oblasti ochrany životního prostředí – environmentu

 • sledovat a plnit všechny legislativní požadavky vztahující se k životnímu prostředí
 • identifikovat a snižovat vlivy na životní prostředí ve všech oblastech firmy
 • zapojit do ochrany životního prostředí nejen pracovníky firmy, ale i dodavatele a zákazníky
 • rozvíjet a zlepšovat programy směřující k neustálému zlepšování a prevenci v oblasti životního prostředí – plnit stanovené cíle

Tato politika je závazná pro všechny zaměstnance PARKER INTERNATIONAL (CZECH) s.r.o.