SPODNÍ ČÁST ZVUKOVÉ IZOLACE (BOTTOM)

Zvuková izolace, která je umístěna pod kompresorem pro zabránění úniku hluku ze spodní části zařízení. Vzhledem k nedostatku prostoru pod kompresorem se obvykle používají tenčí materiály.